جشنواره سیزدهم موسیقی فجر از 10 تا 17 بهمن در 4 بخش موسیقی ملل مسلمان، مسابقه جشنواره، جوان و بخش های جنبی به دبیری علی مرادخانی برگزار شد.

در این دوره از جشنواره، دست اندرکاران تنها به نفرات برگزیده جوایزی را اهداء کردند و از هیچ فرد یا گروهی با عنوان تقدیری نامی به میان نیامد.