جشنواره دوازدهم موسیقی فجر  همزمان با عید سعید فطر از 21 تا 27 بهمن ماه  سال 1375 به دبیری علی مرادخانی برگزار شد.

این جشنواره طی شش روز در چهار شاخه موسیقی ملل مسلمان ، مسابقه ، جوان و جنبی برگزار شد که تنها برگزیدگان بخش رقابتی جشنواره جوایزی را دریافت کردند و هیچ فرد یا گروهی با عنوان تقدیری معرفی نشد.