جشنواره نوزدهم موسیقی فجر به دبیری حسن ریاحی از 16 تا 24 بهمن و با هدف رقابتی نبودن برگزار شد.

جشنواره نوزدهم کار خود را با تقدیر و تشکر از افراد زیر پایان داد:

تقدیر شدگان جشنواره نوزدهم:

1)چنگ زرین برای یک عمر تلاش بی وقفه در عرصه موسیقی به ” محمد نوری ” اهدا شد

2 )هوشنگ ظریف

3 )آذر هاشمی

4 )هومان اسعدی

5 )هوشنگ کامکار

6 )محمد موسوی

7 )شاهین فرهت

8 )کامبیز روشن روان

9 )داریوش طلایی

10 )پرویز مشکاتیان

11 )محمود شاهرخی

12 )محمد بیگلری پور