پانزدهمین جشنواره موسیقی فجر به صورت غیر رقابتی برگزار شد و دست اندرکاران جشنواره در بخش های مختلف، از فعالان عرصه موسیقی تقدیر کردند؛ از این رو در این جشنواره نیز فرد یا گروهی عنوان برگزیده را به خود اختصاص نداد.

در این دوره و در مراسم اختتامیه جوایز برگزیدگان اولین جشنواره موسیقی جوان و نواحی اهدا شده است.