جشنواره هجدهم موسیقی فجر به دبیری علی مرادخانی و با شعار «صلح، دوستی، مودت انسان ها» از 23 بهمن تا 2 اسفند 1381 برگزار شد.

هجدهمین جشنواره موسیقی فجر به صورت غیر رقابتی برگزار شد و دست اندرکاران جشنواره در بخش های مختلف، از فعالان عرصه موسیقی تقدیر کردند؛ از این رو در این جشنواره نیز فرد یا گروهی عنوان برگزیده را به خود اختصاص نداد.