بیست و یکمین جشنواره موسیقی فجر، به مدت 9 روز از 21 تا 29 دی سال 84 به دبیری حسن ریاحی برگزار شد.

از آنجا که این دوره از جشنواره موسیقی فجر به صورت غیر رقابتی برگزار شد هیچ گروه یا فردی نیز به عنوان برگزیده جشنواره معرفی نشد.