بیست و دومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به دبیری کامبیز روشن روان در تهران و چابهار برگزار شد.

از آنجا که این دوره از جشنواره موسیقی فجر به صورت غیر رقابتی برگزار شد هیچ گروه یا فردی نیز به عنوان برگزیده جشنواره معرفی نشد.