هشتمین جلسه هیات انتخاب آثار و گروههای سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر برگزار شد.

در این جلسه تعداد آثاری از گروههای پیشنهادی برای بخش غیر فراخوانی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در زمینه موسیقی دستگاهی، کلاسیک و نواحی ارزیابی و بررسی شد و گروههایی برای حضور در بخش بین الملل، بانوان و کودک و نوجوان این دوره جشنواره مطرح و بررسی شد.

با توجه به مهلت ثبت نام و ارسال آثار به سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر تا 17 آذرما جاری، پس از پایان مهلت ثبت نام، آثار رسیده به جشنواره از طریق فراخوان توسط هیات انتخاب بررسی می شود.