بخش پژوهش سیزدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر ساعت 18 روزهای برگزاری جشنواره در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

در این بخش نشستهایی با عنوان «گفتگوهای آزاد» با سخنرانی هنرمندانی چون علیرضا مشایخی درخصوص موسیقی معاصر، شریف لطفی در خصوص چگونگی ارتباط ما انسانها با موسیقی به عنوان شنونده و اجرا کننده، مجید کیانی، کامبیز روشن روان، و حسین علیزاده برپا شد . همچنین در یکی از روزها نیز میزگرد موسیقی برگزار شده است.