در دوازدهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر بخش پژوهش برگزار نشده است.