در جشنواره دهم موسیقی فجر بخشی با عنوان مسابقه برگزار شده که گروهها در تالار رودکی به روی صحنه رفته اند اما متاسفانه اطلاعاتی از اسامی گروههای شرکت کننده در دست نیست.