تعداد گروههای شرکت کننده در بخش رقابتی سی امین جشنواره موسیقی فجر با پایان یافتن فراخوان این دوره اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، در این دوره از جشنواره 206 گروه و هنرمند تقاضای خود را به دبیرخانه جشنواره موسیقی فجر اعلام کرده اند .

در این دوره و در شاخه موسیقی کلاسیک ایرانی61 گروه اعلام حضور کرده اند که از این تعداد 23 گروه از تهران و38 گروه از شهرستان ها هستند. در شاخه موسیقی کلاسیک غیرایرانی 19 گروه شامل 9 گروه تهرانی و 10 گروه شهرستانی و در شاخه آواز جمعی 15 گروه شامل 8 گروه تهرانی و 7 گروه شهرستانی آثارشان را به دبیرخانه ارسال کرده اند.

در بخش رقابتی سی امین جشنواره موسیقی فجر در شاخه آهنگسازی موسیقی ایرانی 38 هنرمند آثار خود را در این جشنواره شرکت داده اند که از این تعداد 18 اثر از تهران و 20 اثر از شهرستان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است . در شاخه آهنگسازی موسیقی کلاسیک غیر ایرانی نیز 60 اثر ارسال شده که از این تعداد 33 اثر از تهران و 27 اثر از شهرستانها بوده اند.

در بخش پایان نامه نیز 13 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که از این میان 9پایان نامه متعلق به تهران و 4 پایان نامه از شهرستانها بوده است.
هم اکنون 206 گروه و اثر راه یافته به بخش رقابتی سی امین جشنواره موسیقی فجر توسط هیات انتخاب و داوری در حال بررسی است که با اتمام بازبینی، اسامی گروه‌های راه یافته به مرحله نهایی از سوی روابط عمومی جشنواره اعلام خواهد شد.