حسن ریاحی با حکم علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حسن ریاحی به عنوان دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران (نای) ، علی مرادخانی در این حکم آورده است : هدایت آگاهانه و مدبرانه‌ی جریان های هنری، یقیناً در گرو تجربت، دانش تخصصی و روشمندی بایسته ای است که در توانمندی ها و سوابق اجرایی و علمی جناب عالی، حضوری روشن دارد.

بدین اعتبار، حضرت عالی به عنوان « دبیر سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر» منصوب می شوید، امید دارم سی و یکمین دوره ی برگزاری این رخداد بزرگ، بتواند بیش از پیش در جریان سازی، ارتقاء کیفی دستاوردهای موسیقایی و حصول انتظارات واقع بینانه ی اهالی این هنر شریف مؤثر واقع شود.

حسن ریاحی تا کنون دبیری 8 دوره جشنواره موسیقی فجر (جشنواره های 19 تا 21 و 26 تا 30) را برعهده داشته است.