گروه موسیقی «ثقیل» که از کشور ازبکستان به جشنواره فجر آمده، با انتخاب قطعاتی جذاب، مخاطبان ایرانی را به خود جذب کرد و موسیقی فولکلور کشورش را در جشنواره فجر عرضه کرد.

کنسرت گروه موسیقی «ثقیل» از کشور ازبکستان در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه رفت. این گروه که برای اجرا در سی و چهارمین جشنواره بین المللی فجر به ایران دعوت شده بود، به اجرای قطعاتی از موسیقی کشورشان پرداخت.

رپرتواری که این گروه موسیقی برای اجرا در نظر گرفته بودم ملهم از موسیقی فولکلور کشور ازبکستان بود و به همین دلیل هم رای حاضران در سالن جذاب بود. این گروه با لباس سنتی خاص خودشان و کلاه‌های ازبکی روی صحنه آمده و اجرایی ریتمیک و جذابی داشتند.

ترکیب سازهای گروه موسیقی ثقیل روی صحنه به این ترتیب بود: دایره، عود، نی محلی، سنتور محلی و کمانچه. سنتوری که در این گروه نواخته شد، کوچکتر از سنتور ایرانی است که توسط دو مضراب با نمدی بسیار ضخیم تر از مضراب نوازندگان ایرانی بود.

اجرای تک نوازی ساز‌های چنگ ، قیچک ، رباب و نی از دیگر بخش ‌هایی بود نوازندگان آن به خوبی از اجرای آن برآمدند و توانستند مخاطبان ایرانی را راضی نگه دارند.

گروه ثقیل 13 قطعه موسیقی را در دو بخش اجرا کرد و Ajam taronalari قطعه ای بود که بسیار مورد توجه قرار گرفت. این قطعه از جمله قطعات موسیقی ملی کشور ازبکستان است که در این کشور هم هواداران زیادی دارد.

هر چند اعضای گروه زبان مشترکی با حاضران نداشتند و امکان صحبت کردن آنها با هم فراهم نبود، اما موسیقی بهعنوان زبانی مشترک اعضای گروه و حاضران را به هم پیوند داده و از طریق موسیقی بین آنها ارتباط برقرار شد. بهخصوص اینکه ریتم موسیقی گروه ثقیل برای مخاطبان این اجرا جذاب بود و البته نشان از هوشمندی این گروه داشت. آنها ریتم‌ها و موسیقی‌هایی را انتخاب کرده بودند که امکان بیشتری را برای برقراری ارتباط با مخاطبان ناآشنا با فرهنگ کشورشان را در خود داشت. در نتیجه هم توانستند به مخاطبان یک کشور دیگر با موسیقیشان حس شادی و همراهی ببخشند و شب خوبی را رقم بزنند.