به منظور حمایت از  استعدادهای موسیقی و هدایت آنها به عرصه‌های حرفه‌ای این بخش برای نخستین‌بار در جشنواره طراحی شده‌است.

تمامی نوازندگان از گروه سنی 7 تا 18 سال می‌توانند در این بخش شرکت کنند.

تمام گونه‌های موسیقی (ردیف دستگاهی/ نواحی /کلاسیک غربی و….)چه به صورت انفرادی و چه به‌شکل گروه‌نوازی می‌توانند در این بخش ثبت نام نمایند.