1:آهنگسازی موسیقی کلاسیک غربی یا تم ایرانی در فرم سونات.

2:آهنگسازی موسیقی باکلام با موضوع خانواده(سبک زندگی ایرانی)برای گروه سازها موسیقی ایرانی و تک خوان.

این جایزه به منظور حضور جریان‌های فکری موسیقی در ایران و تقویت دیدگاه‌های آهنگسازی با محوریت بخش‌های عنوان‌شده در این دوره از جشنواره تعریف شده‌است.