تمامی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته موسیقی(تمامی گرایش‌ها) و رساله‌های دکتری تمامی رشته ها با موضوع میان‌رشته‌ای موسیقی)که دربازه زمانی 1مهر 1396 تا 1 مهر 1402 دفاع و ارائه شده‌است،مجاز به حضور خواهند بود.

ب:جایزه ویژه پژوهش میدانی و کتابخانه‌ای: تمام آثاری که گردآوری ،تحقیق و تدوین گردیده و قبل از انتشار آماده‌ی ارائه باشد میتواند در این بخش شرکت کند.