اولین کنسرت موسیقی اقوام جشنواره موسیقی فجر توسط گروه خراسانی در کوشک باغ هنر اجرا شد.
به گزارش ستاد خبری سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر، گروه موسیقی «نوای خراسا:ن» شامگاه سی ام بهمن ماه از18:30 در سانس  اول از اجراهای بخش موسیقی نواحی روی صحنه رفت.
این گروه در دو سبک، آثاری از خراسان قدیم و خراسان امروز یعنی تربت جام اجرا کرد.
اولین اجرای گروه نوای خراسان «لاله آزاد» یکی از آثار محبوب هراتی بود. دومین قطعه، قطعه «یوسف» و سومین قطعه نیز قطعه معروف «نوایی نوایی» قطعه ماندگار خراسان قدیم و تربت جام بود. چهارمین قطعه نیز یعنی قطعه «بابا گل‌افروز» از موسیقی مقامی خراسانی روی صحنه رفت.
اعضای این گروه را عبدالخالق عزیزی‌زاده (سرپرست گروه و خواننده، نوازنده دوتار و هارمونی)، عبدالقادر عزیزی‌زاده (خواننده و نوازنده رباب)، محسن عسکریان (نوازنده دوتار)، مبین آثاری جامی (نوازنده دف و طبل) را تشکیل دادند.