آیین نامه برگزاری جشنواره بین المللی موسیقی فجر از سوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.

آیین نامه برگزاری جشنواره بین المللی موسیقی فجر پس از امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی دفتر موسیقی اعلام شد.این آیین نامه با نظر کارشناسان و هنرمندان موسیقی و کارشناسان حقوقی تدوین شد و به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.شورای پیشنهاد دبیر که بر اساس آیین نامه برگزاری جشنواره موسیقی فجر یکی از ارکان جشنواره است، در هفته جاری تشکیل می شود.در متن آیین نامه جشنواره موسیقی فجر آمده است :

مقدمه

جشنواره موسیقی فجر که در این متن به اختصار جشنواره نامیده خواهد شد، به عنوان باسابقه‌ترین و بزرگ‌ترین رویداد موسیقایی کشور شناخته می‌شود. این جشنواره همه‌ساله هم‌زمان با ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، به منظور گرامیداشت آن و در راستای تحقق سیاست‌های کلان فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه هنر موسیقی با ابعاد ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود. مستند حاضر با تکیه بر تجربه سالیان گذشته، به ارائه چارچوبی با هدف ایجا وحدت رویه در برگزاری این جشنواره پرداخته است. این مستند شامل دو بخش دورنما و آیین‌نامه اجرایی می‌باشد.

فصل اول: دورنما

الف-اهداف

اهداف کلان جشنواره عبارت‌اند از:

۱. تحقق سیاست‌های کلان فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه هنر موسیقی

۲. اعتلای هنر موسیقی و ارتقای سلیقه و فرهنگ شنیداری مخاطبان

۳. توسعه روابط بین‌المللی از طریق گفتمان فرهنگی-هنری و آشنایی متقابل هنرمندان و مخاطبان ایرانی و غیرایرانی با دستاوردها و ویژگی‌های موسیقی طرفین

۴. شناسایی و تبیین چارچوب‌ها و استانداردهای کیفی گونه‌های موسیقایی

ب. چشم‌انداز

جشنواره در چشم‌انداز خود قصد دارد تبدیل به جشنواره‌ای با مختصات ذیل گردد:

۱. ارائه‌کننده تصویری مبتنی بر کیفیتاز فعالیت‌های موسیقایی کشور

۲. رخدادی مبین فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی در حوزه موسیقی

۳. برخورداریجشنواره‌از اعتبار منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای

پ. مأموریت‌

مأموریت‌های اصلی جشنواره عبارت است از:

۱. شناسایی، ظرفیت‌سازی و حمایت از فعالیت‌های خلاقانه و استعدادهای موسیقایی کشور

۲. ارتقای سطح دانش و آگاهی موسیقایی جامعه

۳. ایجاد بستری مناسب برای بروز رخدادهای ویژه موسیقی در سطح ایران و جهان

۴. تبادل فرهنگی-هنری در سطح بین‌المللی

ت. ارزش‌های کلیدی جشنواره

ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و هنری ذیل در فضای جشنواره حاکم خواهد بود:

۱. جشنواره رویدادی هنری، متعلق به تمامی جامعه و اهالی موسیقی کشور است که در چارچوب‌ قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران و معیارهای هنری همه گونه‌های موسیقی فعالیت می‌کند.در جشنواره هیچ تمایز و یا ترجیحی بر اساس سلایق، دیدگاه هنری، شهرت، جنسیت، قوم و نظایر آن در نظر گرفته نخواهد شد.

۲. جشنواره فارغ از نام و تعداد مخاطب گروه‌های موسیقی عمل نموده و معیارهای هنری ومحتوایی را ملاک اولویتانتخاب‌ها و در صورت لزوم شمولحمایت‌های خود قرار می‌دهد.

۳. جشنواره بنا بر نام و مناسبت خود به مفاهیم و جلوه‌های هنری برآمده از انقلاب اسلامی ایران و ارزش‌های اسلامی-ایرانی در حوزه موسیقی نگاهی ویژه خواهد داشت.

۴. جشنواره سیاست‌ها و امکانات خود را با توجه به گستره تمامی کشور طراحی نموده و اطلاعات و فراخوان‌ها را از مجاری رسمی و تعیین‌شده در دسترس تمامی اهالی موسیقی کشور قرار می‌دهد.

۵. ستاد جشنواره به طور منظم با اهالی رسانه، جامعه موسیقی و افکار عمومی در ارتباط بوده و سؤالات ایشان را پاسخگو خواهد بود.

۶. جشنواره تا حد امکان از ورود و فعالیت در حوزه‌هایی که منجر به رقابت نابرابر با بخش خصوصیشودو یا موجب اخلال یا مزاحمت در حوزه فعالیت این بخش گردد، پرهیز خواهد کرد.

۷. جشنوارهمی کوشد تا نسبت به رعایت چارچوب‌ها و استانداردهای کیفی خاص گونه‌های مختلف موسیقایی متعهد باشد.

ث. ضوابط کلی:

۱. جشنواره موظف است گزارش عملکرد خود را مطابق قوانین و مقررات به مراجع ذیصلاح اعلام نماید. همچنین برگزارکنندگان جشنواره موظف خواهندبود کلیات مراحل کار و روند جشنواره را هم‌زمان طی گزارش‌های مشخص و مستنداز طریق پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره به آگاهی جامعه موسیقی برسانند.

۲. کلیه فعالیت‌های  مرتبط با برگزاری جشنوارهباید منطبق بر قوانین، موازین، مقررات و سیاست‌های دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

۳. این آیین‌نامه بنا به ضرورت یا پیشنهاد شورای ارزیابی جشنوارهو تصویبمعاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل بازنگری و اصلاح مجدد خواهد بود.

فصل دوم: آیین‌نامه اجرایی

الف.ارکان جشنواره

۱- رئیس جشنواره

۱/۱-تعریف – مدیرکل دفتر موسیقی به عنوان نماینده حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی برگزاری جشنواره بودهو ریاست آن را برعهده خواهد داشت.

۱/۲- وظایف– شرح وظایف و اختیارات رئیس جشنواره به شرح ذیل است:

۱/۲/۱- دعوت از اعضای شورایپیشنهاددبیرهنری (بند-۳)و برگزاری و مدیریت جلسات تا حصول نتیجه

۱/۲/۲-معرفی گزینه‌های منتخب شورا به معاون امور هنری جهت بررسی و انتصاب و پی گیری انتصاب یکی از گزینه ها

۱/۲/۳- انتصاب مدیر اجرایی با هماهنگی و توافق دبیر هنری

۱/۲/۴- مدیریت امور مربوط به صدور مجوزهای لازم و امور اداری درون‌سازمانیمرتبط با برنامه‌های جشنواره

۱/۲/۵- مدیریت امور مربوط به هماهنگی‌هایمورد نیاز با نهادهای دولتی و سایر نهادها، سازمان‌ها و ادارات مرتبط

۱/۲/۶- بررسی، تعیین و تخصیص بودجه جشنواره بر اساس پیشنهاد مدیر اجرایی

۱/۲/۷-مدیریت ستاد جشنواره و ایجاد هماهنگی بین بخش‌های هنری و اجرایی آن

۱/۲/۸-مدیریت و نظارت بر اجرای جشنواره در تمامی مراحل بر اساس قوانین و ضوابط جاری کشور و آیین‌نامه جشنواره

۱/۲/۹-مدیریت و نظارت بر تهیه، اعلام و ارسال به موقع گزارش‌های جشنواره به مراجع ذی‌ربط و جامعه موسیقی

۲-دبیر جشنواره

۲/۱- تعریف: دبیر مسئولیت‌ محتوای هنری جشنواره را بر عهده دارد.

۲/۲- نحوه گزینش: دبیر جشنواره پس از بررسی و پیشنهاد توسط شورای پیشنهاد دبیر (بند-۳) یا تایید شورای ارزیابی، با تائید و حکم معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب خواهد شد

تبصره ۱: دبیر هر دوره از جشنواره در صورت تداوم احراز شرایط لازم (بند-۲/۴)، اعلام آمادگی شخصی و تائید صورت عملکرد توسط شورای ارزیابی جشنواره (بند-۶)، برای تصدی همین مسئولیت در دوره آتی جشنواره انتخاب خواهد شد.

۲/۳- وظایف: شرح وظایف و اختیارات دبیر به شرح ذیل است:

۲/۳/۱- انتخاب مشاورین با تخصص های مرتبط مورد نیاز (حداکثر پنج نفر)

۲/۳/۲- تهیه و تنظیم فراخوان‌های جشنواره

۲/۳/۳- طراحی پروژه‌های هنری مرتبط و سفارش آن‌ها

۲/۳/۴- تدوین و ارائه جداول اجرای برنامه های جشنواره

۲/۳/۵- رایزنی با مدیران دیگر جشنواره‌های ملی و بین‌المللی و همچنین هنرمندان و تهیه‌کنندگان برای هم افزایی و گسترش دامنه و تأثیرگذاری فعالیت جشنواره و دعوت از هنرمندان، گروه‌های موسیقی یا مهمانان مرتبط

۲/۳/۶- انتخاب اعضای هیأت انتخاب گروه‌ها و آثار بر اساس شرایط و ضوابط(بند-۵) و مدیریت این هیأت

۲/۳/۷- پیشنهاد گروه‌های مدعو به هیأت انتخاب گروه‌ها و آثار بر اساس کیفیت و رپرتوار پیشنهادی هرکدام

۲/۳/۸- تدوین گزارش‌های مقتضی  از روند برگزاری جشنواره در بخش‌های مختلف هنری و ارائه آن به رئیس جشنواره

۲/۳/۹- دعوت از هیات انتخاب آثار و گروه ها برای برگزاری جلسه و مدیریت جلسات مزبور

۲/۴- شرایط و ضوابط: دبیر جشنواره می‌بایست واجد شرایط ذیل باشد:

۲/۴/۱- از اهالی خوش‌نام و خوش‌سابقه جامعه موسیقی

۲/۴/۲- دارای آگاهی و سابقه مفید، موفق و مؤثر هنری و اجرایی

۲/۴/۳- برخورداری از زمان کافی، توان و شرایط جسمانی لازم برای تصدی این مسئولیت

۲/۴/۴- ترجیحاً آشنا به یکی از زبان‌های خارجی رایج

۳- شورای پیشنهاد دبیر

۳/۱- تعریف: شورای پیشنهاد دبیر به منظور بررسی و رایزنی و انتخاب گزینه های مناسب برای تصدی مسئولیت دبیر جشنواره تشکیل می‌شود.

۳/۲-نحوه گزینش: شورا و جلسات آن با دعوت و ریاست و پیگیری رئیس جشنواره تشکیل خواهد شد. ترکیب شورا شامل ۹ عضو به شرح ذیل خواهد بود و جلسات شورا با حضور حداقل ۵ عضو رسمیت خواهد یافت. در صورت به حد نصاب نرسیدن هر جلسه‌ای تاریخ جلسه بعد در اولین فرصت ممکن مشخص شده و با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت خواهد داشت.

۳/۲/۱- رئیس جشنواره (به عنوان رئیس جلسه)

۳/۲/۲- نمایندگان سه مرکز مهم دانشگاهی کشور در حوزه موسیقی( انتخاب دانشگاه‌ها بر عهده رییس جشنواره است)

۳/۲/۳- نماینده خانه موسیقی ایران

۳/۲/۴- مدیرعامل انجمن موسیقی ایران

۳/۲/۵- سه نفر از جامعه موسیقی ایران به پیشنهاد رئیس جشنواره و تائید معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترجیحاً با زمینه کاری متنوع و متفاوت

۳/۳ –شرایط و ضوابط:

۳/۳/۱-در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل، رئیس جشنواره با دعوت کتبی از اعضای شورای پیشنهاد دبیر ، نسبت به انتخاب دبیر جدید اقدام می‌نماید

الف- اولین دوره اجرایی شدن آیین‌نامه

ب- انصراف دبیر

پ- عدم تائید دبیر از سوی شورای ارزیابی

ت- سلب صلاحیت دبیر برای ادامه همکاری به علت نداشتن شرایط لازم (بند-۲/۴)

۳/۳/۲-این شورا در چارچوب شرایط و ضوابط انتخاب دبیر، حداکثر ظرف مدت ۲ هفته بعد از تشکیل، حداقل دو گزینه برای تصدی مسئولیت دبیر جشنواره به معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد می‌نماید

۴- مدیر اجرایی

۴/۱- تعریف: مدیر اجرایی مسئولیت برنامه ریزی و کنترل فرآیندها و فعالیت ها و مدیریت امور اجرایی جشنواره را بر عهده دارد.

۴/۲- نحوه گزینش:مدیر اجرایی جشنواره از میان افراد آشنا با حوزه موسیقی و دارای سابقه اجرایی مفید، موفق و مؤثر در اجرای رویدادهای موسیقایی باهماهنگی دبیر و حکم رئیس جشنواره منصوب خواهد شد.

۴/۳- وظایف:وظایف مدیر اجرایی به شرح ذیل است:

۴/۳/۱- مدیریت امور مالی جشنواره

۴/۳/۲- پیش‌بینی و جذب منابع مالی

۴/۳/۳- تهیه، تدوین و پیشنهاد بودجه به رئیس جشنواره

۴/۳/۴- تشکیل کمیته‌های اجرایی، طراحی و تدوین ساختار و شرح وظایف کمیته های مزبور، انتخاب و انتصاب مدیران این کمیته‌ها و نظارت بر حسن انجام کار کمیته ها

۵- هیأت انتخاب گروه‌ها و آثار

۵/۱- تعریف:هیأت انتخاب گروه‌ها و آثار، مسئولیت تعیین و تائید نهایی کلیه گروه‌ها و آثار شرکت‌کننده در جشنواره را بر اساس ضوابط و امکانات جشنواره بر عهده دارد.

۵/۲- نحوه گزینش: اعضای این هیأت به پیشنهاد دبیر هنری و تأیید رئیس جشنواره مشخص خواهند شد. ترکیب اعضای هیأت انتخاب گروه‌ها و آثار به شرح ذیل خواهد بود:

۵/۲/۱- دبیر جشنواره (رئیس هیأت انتخاب گروه‌ها و آثار)

۵/۲/۲- مدیر اجرایی جشنواره

۵/۲/۳- یک نفر از جامعه دانشگاهی موسیقی

۵/۲/۴- یک نفر از حوزه نشر و یا تهیه‌کنندگی موسیقی

۵/۲/۵- یک نفر از هنرمندان سایر رشته های هنری به غیر از موسیقی

۵/۲/۶- یک نفر از جامعه منتقدان و پژوهشگران موسیقی

۵/۲/۷- سه نفر موسیقی‌دان ترجیحاً از گونه‌های مختلف موسیقی

۵/۳-وظایف:هیأت انتخاب گروه‌ها و آثار، وظیفه تعیین و تائید نهایی گروه‌های شرکت‌کننده در جشنواره را بر عهده دارد. این وظیفه شامل دو بخش ذیل می‌شود:

۵/۳/۱- بررسی و تائید درخواست‌های هنرمندان و گروه‌های موسیقی سراسر کشور که بر مبنای فراخوان‌های جشنواره به دبیرخانه ارسال شده است.

۵/۳/۲- بررسی و تائید گروه‌های مدعو جشنواره بر اساس پیشنهادهای دبیر

۶ – شورای ارزیابی جشنواره

۶/۱- تعریف:شورای ارزیابی وظیفه نظارت بر جشنواره و ارزیابی عملکرد گردانندگان آن را بر عهده دارد.

۶/۲- نحوه گزینش:این شورا هم‌زمان با آغاز به کار دبیر جشنواره از سوی معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده و ترکیب آن به شرح ذیل خواهد بود:

۶/۲/۱- نماینده معاون امور هنری

۶/۲/۲- مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاون امور هنری

۶/۲/۳- نماینده کانون صنفی ناشران

۶/۲/۴- نماینده انجمن صنفی هنرمندان موسیقی

۶/۲/۵- سه نماینده از بین اهالی موسیقی به انتخاب معاون امور هنری، ترجیحا از تخصص ها و گونه های مختلف موسیقی

۶/۳- وظایف:شورای ارزیابی جشنواره، وظیفه ارزیابی بر عملکرد جشنواره و مدیران آن را بر عهده دارد.

۶/۴- شرایط و ضوابط- عملکرد شورای ارزیابی جشنواره تابع موارد ذیل است:

۶/۴/۱- اعضای این شورا مجاز نیستند که هیچ منافع، فعالیت، همکاری و یا ارتباط کاری با جشنواره‌ داشته باشند.

۶/۴/۲- شورا گزارش و نظر نهایی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان جشنواره کتباً و مستقیماً به معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام خواهد کرد.

۶/۴/۳- تائید صورت عملکرد دبیر جشنواره در هر دوره بر اساس بررسی‌های این شورا شرط لازم جهت انتخاب مجدد دبیر برای دوره آتی جشنواره خواهد بود.

ب. تقویم و زمان‌بندی

جشنواره همه ساله به مناسبت ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و گرامی داشت آن برگزار می‌شود. زمان‌بندی‌ دقیق این جشنواره با توجه به ایام تقویمی و مصالح جشنواره در نزدیک‌ترین زمان به ایام دهه فجر توسط رئیس جشنواره تعیین و از طریق فراخوان‌های جشنواره اعلام می‌گردد.

پ. بخش‌های جشنواره

چگونگی برگزاری جشنواره موسیقی فجر در هر دوره به وسیله فراخوان‌های مربوط به اطلاع مخاطبان می‌رسد. بخش‌های مختلف جشنواره نیز بر همین اساس ودر هر دوره از طریق فراخوان‌ها اعلام خواهد شد.

ت. فرآیندها

۱. فرآیند، شرایط و ضوابط ارسال و پذیرش آثار در هر دوره از جشنواره طی فراخوان‌های جشنواره اعلام خواهد شد.

۲. سایر فرآیندهای مربوط، از جمله گردش مالی جشنواره، با دستور رییس جشنواره و  توسط روابط عمومی اعلام خواهد شد.

آیین نامه برگزاری جشنواره موسیقی فجر مشتمل بر ۲ فصل، ۹ بخش و ۱ تبصره است که در تاریخ  ۳۰/۳/۹۷ به تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.