آنسامبل «کانتوس» به سرپرستی کاوه میرحسینی با همراهی گروه کر کودکان نواک راس ساعت 21:30 در رودکی به اجرای برنامه پرداختند.

اعضای آنسامبل «کانتوس» به سرپرستی کاوه میرحسینی با همراهی گروه کر کودکان نواک راس ساعت 21:30 در رودکی به اجرای برنامه پرداختند.

آرش اسدنژاد،‌ دانیال جورابچی، بهار فلسفی، پویا دهلاری، آرمین قضاوتی و فرمهر  بیگلو (نوازندگان ویلون). زهرا عبدالله‌زاده، صبا صفوی،‌ همایون هاشم‌زاده (نوازندگان ویولا). ارسلان علیزاده و هادی پارسا (نوارندگان ویلنسل). هادی اسماعیلی  (نوازنده کنترباس).

بردیا فتوحی،‌ ماهداد بوربور، سپنتا فتوحی،‌دنیا سمائی،‌باران اخلاقی، باران معانی، سراج بانری، حنا موسوی، آوا قدس، تارا قدس،‌هستی شاهی، سوفیا اردستانی، رونیکا نوروز مهر،‌ برنا نیکنژاد و لیلی دهقان نیز اعضای گروه کر آنسامبل کانتوس هستند. «برای آنان» ساخته مهران روحانی، «رنگین کمون» ساخته ثمین باغچه‌بان، «گلستان» ساخته کاوه میرحسینی و قطعه‌ای از جان کیج آثاری بودند که توسط آنسامبل کانتوس اجرا شدند.

گفتنی است آنسامبل «کانتوس» توسط کاوه میرحسینی در سال 1391 با هدف ترویج موسیقی معاصر فعالیت خود را آغاز کرد. سیاست اصلی این آنسامبل همچون آنسامبل‌هایی دراستاندارد جهانی سفارش آثار به آهنگسازان هم عصر و همچنین ضبط و اولین اجرای جهانی آنهاست که این آنسامبل توانست در سومین پروژه موسیقایی خود آثاری به آهنگسازان بنام ایرانی سفارش دهد و آثار آنها را برای اولین بار ضبط و اجرا کند.